Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Dovolenka od 27.12.2022 do 5.1.2023

Objednávanie / recepty / konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne formou sms: 0948 213 196.

Najnovšie články