Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Od 1.2.2021 personál ambulancie čerpá PN. E-recepty aj konzultácie mailom, prípdne formou sms,

Recepty / konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne formou sms: 0948 213 196.