Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Objednávanie / recepty: navstevalekara.sk

Konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne sms: 0948 213 196.

Najnovšie články