Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Dovolenka od 21.12.2020 do 8.1.2021. Počas dovolenky predpisujeme e-recepty, prípadne aj nevyhnutné konzultácie mailom.

Recepty / konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne formou sms: 0948 213 196.