Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Dňa 30.11.2022 bude ambulancia otvorená od 8:00 do 14:30.

Objednávanie / recepty / konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne formou sms: 0948 213 196.

Najnovšie články