Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Dňa 27.9.2021 bude ambulancia z organizačných dôvodov zatvorená.!

Objednávanie / recepty / konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne formou sms: 0948 213 196.