Úvod

Alergologická a imunologická ambulancia je v prevádzke v priestoroch pasáže Helios II na Lichnerovej ulici číslo 39 v Senci.

Pred návštevou ambulancie je nutné mať dohodnutý termín vyšetrenia!

Kapacita ambulancie je aktuálne naplnená, nových pacientov do odvolania neprijímame.

MUDr. Tomáš Nemessanyi, MPH
klinický imunológ a alergológ