Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Dovolenka: 23.6.2022 – 8.7.2022.

Akútne stavy cestou LSPP, predpis liekov cestou VLD/VLDD. Odborný zástup MUDr. Jaroslava Orosová ml., Bajkalská 18/A, Bratislava II.

Objednávanie / recepty / konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne formou sms: 0948 213 196.