Úvod

Kapacita ambulancie je naplnená, nových pacientov aktuálne nie je možné prijať!

Ambulancia bude v dňoch 1.- 4. 8. 2022 zatvorená.

Objednávanie / recepty / konzultácie / výsledky mailom: alergo.senec@gmail.com, prípadne formou sms: 0948 213 196.