Úvod

Alergologická a imunologická ambulancia je v prevádzke v priestoroch pasáže Helios II na Lichnerovej ulici číslo 39 v Senci.

V nasledujúcich termínoch je ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky uzavretá:

  • 26.6.2017 – 6.7.2017
  • 24.7.2017 – 3.8.2017

Akútne stavy riešte cestou obvodného lekára resp. lekárskou službou prvej pomoci. Zastupujúci odborný lekár: MUDr. Viera Karlubíková, Hollého 5, 917 01 Trnava.

Pred návštevou ambulancie je nutné mať dohodnutý termín vyšetrenia!

Kapacita ambulancie je aktuálne naplnená, nových pacientov do odvolania neprijímame.

MUDr. Tomáš Nemessanyi, MPH
klinický imunológ a alergológ