Úvod

Alergologická a imunologická ambulancia je v prevádzke v priestoroch pasáže Helios II na Lichnerovej ulici číslo 39 v Senci.

Od 27. 7. 2015 do 13. 8. 2015 je ambulancia z dôvodu dovolenky uzavretá.

Akútne stavy riešte cestou obvodného lekára resp. lekárskou službou prvej pomoci. Zastupujúci odborný lekár: MUDr. Veronika Pružincová, Novapharm s.r.o., Šancova 110, Bratislava.

Na vyšetrenie je nutné sa objednať.

MUDr. Tomáš Nemessanyi, MPH
klinický imunológ a alergológ