Úvod

Alergologická a imunologická ambulancia je v prevádzke v priestoroch pasáže Helios II na Lichnerovej ulici číslo 39 v Senci.

V nasledujúcich termínoch je ambulancia z dôvodu čerpania dovolenky uzavretá:

  • 30.6.2016 – 7.7.2016
  • 21.7.2016 – 5.8.2016
  • 29.8.2016 – 2.9.2016

Akútne stavy riešte cestou obvodného lekára resp. lekárskou službou prvej pomoci. Zastupujúci odborný lekár: MUDr. Veronika Pružincová, Novapharm s.r.o., Šancova 110, Bratislava.

V roku 2016 už nových pacientov neprijímame.

Na vyšetrenie je nutné sa objednať.

MUDr. Tomáš Nemessanyi, MPH
klinický imunológ a alergológ